Kirke Visborg – Historien om kirken

Kirke Visborg set fra syd igennem den skæve gamle indgangsportal til kirkegården.

Oprindelig er Kirke Visborg en middelalderkirke, sandsynligvis opført i første halvdel af 1200-tallet som en typisk romansk kirke med skib og kor.

I 1590’erne blev kirken totalt ombygget af Jacob Seefeldt. Den gamle kirke blev delvis revet ned og kirken forlænget mod øst med to hvælvfag.

I vest blev kirketårnet bygget til (måske allerede i 1540’erne). Mod syd føjedes det store våbenhus til og mod nord et anseeligt sakristi og en korsarm.

Kirke Visborg blev efter endt ombygning taget i brug i 1593, hvilket bevidnes af sandstenen over våbenhusets indgangsdør.

Den store og statslige kirke er rigt udsmykket og bærer tydelig præg af det nære tilhørsforhold til Visborggård.

Ovenstående skrevet af sognepræst Finn Carpentier

Fotograf: Natalia Gargas

Navigation