Skelund Kirkes historie

Skelund kirke er beliggende i byens vestlige udkant ikke langt fra det gamle vadested mellem sognets to byer: Skelund og Veddum.

Kirken er opført omkring 1250 i munkesten. Af oprindelige enkeltheder ses nu kun savskifter på korets nord- og sydside samt et tilmuret romansk vindue i kirkens østgavl. På grund af den ejendommelige klokkestabel ved kirkens østende kan vinduet kun ses indefra bag altertavlen.

Våbenhuset og sakristiet er ifølge Trap bygget i 1647.

Ved restaureringen i 1998-99 blev en fornem indgangsportal mellem våbenhus og kirkeskib blotlagt efter at have ligget skjult under århundreders puds og kalk.

Ovenstående skrevet af sognepræst Finn Carpentier

Fotograf: Natalia Gargas

Navigation