visborg-kirke

Oprindelig er Visborg kirke en middelalderkirke, sandsynligvis opført i første halvdel af 1200-tallet som en typisk romansk kirke.

skelund-kirke

Skelund kirke er beliggende i byens vestlige udkant ikke langt fra det gamle vadested mellem sognets to byer: Skelund og Veddum.

Se vores seneste kirkeblade

Skelund Kirke og Visborg Kirke

Her på siden har vi samlet informationer om begge kirker. Du vil kunne finde informationer om arrangementer, hvem du skal kontakte i menighedsrådet, spændende nyheder og meget meget mere. Velkommen i Kirkerne i Visborg og Skelund, et lokalt samlingspunkt.

Nye menighedsråd i Skelund og Visborg

I november 2016 skulle der være valg til nyt menighedsråd, hvis der blev indleveret flere lister. Men der kom kun én i hvert sogn, så den liste er valgt!
I Skelund udtræder Hanne Eskildsen og Jonna Jacobsen. De bliver i stedet suppleanter.

Jonna har været i menighedsrådet i flere perioder og har bl.a. været formand. Seneste periode har hun været næstformand og sekretær. Hanne har haft to perioder i rådet (8 år). Senest har hun haft posten som kontaktperson for personalet og også gjort en stor indsats i aktivitetsudvalget.

Vi takker begge for deres store indsats! De nye i menighedsrådet er Inger B Jensen fra Veddum og Hanne M Laursen fra Skelund. Desuden Fortsætter Jan Thøgersen, Veddum; Lene Faber Ussing, Skelund; Titi Busk, Skelund og Poul Degn Jensen, Veddum.

I Visborg udtræder Jan Andersen, Gitta Lybech, Iben Sauer og Henrik Sauer. Gitta har været i
menighedsrådet i 8 år og Henrik har været med i 16 år – deraf 8 år som formand. Vi takker dem alle for det
store arbejde, de har ydet for menigheden gennem årene.

Pernille Drøscher er den eneste, der fortsætter i menighedsrådet. Derudover er valgt fire nye medlemmer:
Henrik Jensen, Margrethe A Jensen, Tracey Madsen og Flemming Wagner.

Konstitution

I Skelund er Jan Thøgersen valgt til formand, Titi Busk er næstformand, Lene Faber er kirkeværge, Poul
Jensen er kasserer, Hanne Laursen er sekretær og Inger Jensen er kontaktperson.

I Visborg er Pernille Drøscher valgt til formand, sekretær og kontaktperson, Margrethe Jensen er
næstformand, Flemming Wagner er kirkeværge og Tracey Madsen er kasserer.

Jan Thøgersen

Vigtig meddelse

Som led i regeringens digitaliseringsplan skal flg. henvendelser fra borger til det offentlige , herunder også kirkekontorer og sognepræster fra 1. februar 2014 ske digitalt

  • Omsorgs- og ansvarserklæringer ( faderskab)
  • Navngivning ( ikke dåb. Dåb aftales som altid med sognepræsten direkte)
  • Navneændringer
  • Anmodninger om begravelse og bisættelser ( Ved dødsfald henvender man sig som man plejer direkte til præst og bedemand )

Det vil sige, at i ovennævnte tilfælde kan papir som udgangspunkt ikke længere bruges. Hvis digital indberetning ikke er mulig, da vil sognepræsten/præstesekretær være behjælpelig hermed.

HENVENDELSER SKER VIA www.borger.dk og man skal bruge sit NemId.

Har du spørgsmål, da kontakt sognepræsten/præstesekretær eller kommunen.

Navigation