Oprindelig er Visborg kirke en middelalderkirke, sandsynligvis opført i første halvdel af 1200-tallet som en typisk romansk kirke.

Skelund kirke er beliggende i byens vestlige udkant ikke langt fra det gamle vadested mellem sognets to byer: Skelund og Veddum.

Se vores seneste kirkeblade

Skelund Kirke og Visborg Kirke

Her på siden har vi samlet informationer om begge kirker. Du vil kunne finde informationer om arrangementer, hvem du skal kontakte i menighedsrådet, spændende nyheder og meget meget mere. Velkommen i Kirkerne i Visborg og Skelund, et lokalt samlingspunkt.

Folkekirkens Familiestøtte

Støtter forældre i at skabe trivsel i hjemmet

Folkekirkens Familiestøtte i Hadsund og Hobro-Mariager Provstier

Dit sogn har valgt at blive medejere af Folkekirkens Familiestøtte, og vi vil derfor gerne udbrede kendskabet til vores tilbud til børnefamilier, så endnu flere kan få glæde af vores tilbud – også i dit sogn.
I december 2017 blev Lone Bøgh ansat som koordinator for alle sogn i de to provstier. Det betyder, at sognene i det daglige samarbejder med Lone om at skabe kendskab til vores tilbud til børnefamilier. Du kan altid kontakte Lone for mere information eller for at aftale, at hun kommer ud og fortæller mere om vores arbejde på tlf. 24 76 17 91 eller loboe@km.dk.

Håbets træ plantet i Veddum Byskov

For tredje år i træk, har vi holdt friluftsgudstjeneste i Veddum Byskov. Skovmessen, som vi kalder det, er hvert år arrangeret i fællesskab mellem landsbylauget og menighedsrådet, og rigtig mange har deltaget i gudstjeneste og fælles kaffebord bagefter med kager bagt af flittige frivillige.

I år er der reformationsfejring, og derfor har menighedsrådene i Visborg og Skelund besluttet, inspireret af Luther, at plante et æbletræ under skovmessen. Samtidig vil vi økonomisk støtte genrejsning af skov ude i verden.

Man siger, at Martin Luther for snart 500 år siden blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at verden ville gå under i morgen.”Så ville jeg plante et træ i dag” skulle hans svar have lydt Et håbstræ – på trods.

Menighedsrådene har købt et stort flot Aroma-æbletræ, og FDFerne plantede det, mens spillemændene spillede og solen skinnede så smukt, som det sjældent er set i denne sommer!

Vi havde en dejlig gudstjeneste med æbler og talenter som tema, at kristendom er ikke bare ord, men også handling; og der var salmesang i sensommerlys til harmonika og violin.

Først i skumringen gik de sidste hjem mættet af kage og fællesskab.

Tak til frivillige, der gjorde det muligt, og til deltagere, der gjorde det hyggeligt!

Menighedsrådet og Landsbylauget

Vigtig meddelse

Som led i regeringens digitaliseringsplan skal flg. henvendelser fra borger til det offentlige , herunder også kirkekontorer og sognepræster fra 1. februar 2014 ske digitalt

  • Omsorgs- og ansvarserklæringer ( faderskab)
  • Navngivning ( ikke dåb. Dåb aftales som altid med sognepræsten direkte)
  • Navneændringer
  • Anmodninger om begravelse og bisættelser ( Ved dødsfald henvender man sig som man plejer direkte til præst og bedemand )

Det vil sige, at i ovennævnte tilfælde kan papir som udgangspunkt ikke længere bruges. Hvis digital indberetning ikke er mulig, da vil sognepræsten/præstesekretær være behjælpelig hermed.

HENVENDELSER SKER VIA www.borger.dk og man skal bruge sit NemId.

Har du spørgsmål, da kontakt sognepræsten/præstesekretær eller kommunen.

Sjælesorg på nettet

På Sjælesorg.nu bliver det muligt at kontakte en præst for at få sjælesorg.
Sjælesorg.nu bliver lanceret den 1. februar 2017.

Navigation